Retourbeleid - Trendy Tafels

Retourbeleid

Was jouw bestelling niet naar wens of is er iets verkeerd gegaan? Binnen 14 dagen mag jij nog jouw artikel(en) retourneren als ze niet naar wens zijn. Hieronder zullen wij de belangrijkste spelregels neerzetten.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Trendy Tafels te worden gemeld op info@trendytafels.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Trendy Tafels op de wijze zoals door Trendy Tafels aangegeven.

Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Trendy Tafels, conform de retour instructies van Trendy Tafels. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

Trendy Tafels is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.